• Call : 00421 36 751 1130

Termíny udalostí v školskom roku 2017/2018 pre Základnú umeleckú školu Ferenca Liszta

4. september 2017 – 10.00 hod – Začiatok školského roka 2017/2018
7. september 2017 – Zápis do ZUŠ
6. – 7.október 2017 – XXV. Hudobné dni
13. október 2017 – Jarmok Šimona –Júda – Riaditeľské voľno
30. – 31.okt. 2017 – Jesenné prázdniny
16. november 2017– štvrťročná hodnotiaca pedagogická rada
16. december 2017 – 16.00 hod – Vianočný koncert v MsKS Štúrovo
23. dec. 2017 – 5. jan. 2018– Vianočné prázdniny
25. január 2018 – polročná klasifikačná pedagogická rada
2. február 2018 – polročné prázdniny
február 2018 – školská súťaž HN „Čo vieš o hudobnom skladateľovi?“
5. – 9. marec 2018 – Jarné prázdniny
marec 2018 – školská keyboardová súťaž
23. marec 2018 – Učiteľský koncert
29. marec – 3. apríl 2018 – Veľkonočné prázdniny
apríl 2018 – Absolventský koncert
13. apríl 2018 – Miniature musicale – klavírna súťaž školské kolo
20. apríl 2018 – trištvrteročná klasifikačná konferencia
27. apríl 2018 – Miniature musicale – regionálna súťaž
máj 2018 – Absolventská výstava
6. jún 2018 – Gitarový majstrovský kurz
máj-jún 2018 – Vyhodnotenie Výtvarnej súťaže pre MŠ a ZŠ
7. – 8. jún 2018 – Zápis do ZUŠ F. Liszta
21. jún 2018 – koncoročná klasifikačná konferencia