• Call : 00421 36 751 1130

Termíny udalostí v školskom roku 2018/2019 pre Základnú umeleckú školu Ferenca Liszta

3. september 2018 10.00 hod – Začiatok školského roka 2018/2019
7. september 2018 – Zápis do ZUŠ
5.- 6.október 2018 – XXVI. Hudobné dni
12. október 2018 – Jarmok Šimona –Júda – Riaditeľské voľno
25. október 2018 16.00 hod – Školský koncert
31. okt.- 2.nov. 2018 – Jesenné prázdniny
november 2018 – školská súťaž HN „Čo vieš o hudobnom skladateľovi ?“
16. november 2018 – štvrťročná hodnotiaca pedagogická rada
28. november 2018 16.00 hod – Školský koncert
15. december 2018 16.00 hod – Vianočný koncert v MsKS Štúrovo
23. dec. 2018 – 7. jan. 2019 – Vianočné prázdniny
14.-18. január 2019 – Koncert a rod. zdr. pre PŠ HO
25. január 2019 – polročná klasifikačná pedagogická rada
1. február 2019 – polročné prázdniny
25. február – 1. marec 2019 – Jarné prázdniny
20. marec 2019 – Družobný koncert v BA ZUŠ E. Suchoňa
18. marec 2019 – Szomszédoló hangverseny Nyergesújfalu
5. apríl 2019 – Učiteľský koncert
18. – 23. apríl 2019 – Veľkonočné prázdniny
29. apríl 2019 – Miniature musicale – klavírna súťaž školské