• Call : 00421 36 751 1130

Základná umelecká škola Ferenca Liszta Vám oznamuje, že slávnostné zahájenie šk.roka 2020/2021 sa v tomto roku neuskutoční.
2.septembra 2020 pozývame žiakov na prvé stretnutie s pedagógom od 9.00 do 13.00 v priestoroch školy v triedach u svojich vyučujúcich.
Žiadame vážených rodičov, aby do budovy školy nevstupovali.
Výnimka sa vzťahuje iba na rodičov žiakov prípravných, prvých a druhých ročníkov, a rodičov novoprijatých žiakov.
Nosenie rúšok je v priestoroch školy povinné.
Po príchode do školy je žiak povinný po vyplnení zákonným zástupcom odovzdať nasledovné tlačivá:

1. Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka
2. Vyhlásenie zákonného zástupcu

Vzory tlačív je možné stiahnuť z našej webovej stránky (nižšie pripájame odkaz).
Vážení rodičia! Vyslovujeme nádej, že i s vaším zodpovedným prístupom prekonáme začiatok šk.roka bez problémov.
Žiadame Vás, aby ste v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 zvážili osobnú konzultáciu s triednymi učiteľmi.
Ďakujeme za pochopenie a budúcu úspešnú spoluprácu!
Vedenie ZUŠ F. Liszta -Liszt Ferenc MAI

Vyhlásenie Dotazník

Správy

Page 1 of 73