• Call : 00421 36 751 1130
17Dec
2014
0

“Boli sme v Bratislave”

Dňa 2. decembra 2014 sa naši žiaci Natália Sajka, Andrea Mitaš (z triedy p. uč. J. Kurinu) a Tomáš Bútor (z triedy p. uč. Mgr. S. Bartman DiS. art., kl. doprovod D. Járková) zúčastnili VI. ročníka celoslovenskej súťaže v hre na dychových nástrojoch M. Ruppeldta v Bratislave. Usilovná príprava priniesla svoje ovocie. Andrea Mitaš a Tomáš Bútor získali čestné uznanie. Najmladšia súťažiaca v prvej kategórii Natália Sajka sa umiestnila na 2. mieste. Gratulujeme.