• Call : 00421 36 751 1130

Podľa uznesenia plenárnej schôdze ZRPŠ pri ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove bol schválený rodičovský príspevok na školský rok 2016 / 2017 v sume 16,- € za jednu rodinu / bez ohľadu na počet súrodencov a odborov/. Sumu prosíme uhradiť do 15. decembra 2016 ( vo výnimočnom prípade v dvoch splátkach 8,- € – I. polrok do 15. 12. 2016 a 8,- € II. polrok do 15. 3. 2017).
Číslo účtu v prípade prevodu internet bankingom:
IBAN, SK06 0900 0000 0000 3473 8505