• Call : 00421 36 751 1130

Vedenie Rady rodičov pri ZUŠ F. Liszta

Predseda: Renáta Turczel
Tajomník: Monika Laczkó
Pokladník: Zuzana Valentová
Členka výboru: Bc. Angelika Bíró