• Call : 00421 36 751 1130
31May
2018
0

Regionálna výtvarná súťaž


Na regionálnej výtvarnej súťaži organizovanej Základnou školou Eötvös Józsefa v Dorogu získala naša žiačka Palkovič Petra zvláštnu cenu. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.