• Call : 00421 36 751 1130
21May
2019
0

VÉRTES-DUNAZUG – SÚŤAŽ NYERGESÚJFALU


Dňa 30. apríla 2019 sa naši talentovaní žiaci Velenová Regina a Szajkó Máté zúčastnili súťaže so zameraním na hudbu baroka v Nyergesújfalu v MR. Mnoho mladých hudobníkov interpretovalo na rôznych hudobných nástrojoch náročné skladby tohto obdobia. Členmi odbornej poroty boli: Varga Júlia – umelkyňa hry na priečnu flautu a klavír, Kováts Péter umelec v hre na organ. Szajkó Máté žiak Rolanda Cucora súťažiaci v II. kategórii sa umiestnil v zlatom pásme a získal aj mimoriadnu cenu poroty. Regina Velenová z triedy Zuzany Gyarmatiovej súťažila v III. kategórii a získala umiestnenie v striebornom pásme. K úspechom im srdečne blahoželáme!