• Call : 00421 36 751 1130
14Jun
2015
0

Výchovné koncerty

Každoročne usporadúvame výchovné koncerty pre žiakov Materských škôl a Základných škôl, kde sa predstavia žiaci našej školy z každého odboru.