• Call : 00421 36 751 1130
24márc
2020
0
7. évf. zeneelmélet

7. évf. zeneelmélet


2020.03.22
—–
A 6. munkafuzetbe ismételd at a klasszicizmust – 42-51 oldalig.
—–
7. ročník – počúvanie
Joseph Haydn: Symfónia č.94 G dur, s úderom na tympany
https://www.youtube.com/watch?v=lLjwkamp3lI
Joseph Haydn: Sláčikové kvarteto C dur, op.76 č.3
https://www.youtube.com/watch?v=qoWdtGUe5fc
W.A.Mozart: opera Čarovná flauta ( queen of the Night)
https://www.youtube.com/watch?v=pZcaf9GfyWs
W.A.Mozart: Symfónia č.40 g mol, 1.časť molto allegro
https://www.youtube.com/watch?v=-hJf4ZffkoI
W.A. Mozart: Malá nočná hudba
https://www.youtube.com/watch?v=8VjWXFZJchk
L.v.Beethoven: Symfónia č.9 d mol pre sóla, zbor a orchester
https://www.youtube.com/watch?v=WrluytDFbwc
L.v.Beethoven: Sonáta pre klavír č.8 Patetická
https://www.youtube.com/watch?v=kqvBJc9IovI
L.v.Beethoven: Symfónia č.5 c mol Osudová
https://www.youtube.com/watch?v=fOk8Tm815lE