• Call : 00421 36 751 1130

Művészeti tanács

1. Mgr. Karla Nemes – zástupkyňa riaditeľa ZUŠ F. Liszta
2. Zuzana Gyarmatiová DiS.art – vedúca Hudobného odboru
3. Mgr. Anna Kaplánová – vedúca Výtvarného a Literárno – dramatického odboru
4. Mgr. art. Roland Cucor – vedúci predmetovej komisie pre klávesové nástroje
5. Mgr. Iveta Molnárová – vedúca predmetovej komisie Hudobnej náuky, Bicích nástrojov a Tanečného odboru
6. Bc. Gabriela Viziová – vedúca predmetovej komisie pre dychy a spev
7. Miloš Zsibrita DiS.art. – vedúci predmetovej komisie pre struny a sláčiky