• Call : 00421 36 751 1130

Vážení priatelia ZUŠ, milí rodičia, pracujúci študenti!

Tešíme sa na Vaše rozhodnutie prispieť Vašimi 2% z dane príjmov Občianskemu združeniu „Umením za harmóniu duše“ pri Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta. Vaše príspevky budú používané – podľa stanov PZ – na podporu vzdelávacieho procesu aj prostredníctvom nákupu hudobných nástrojov, umelecko-didaktických pomôcok, kostýmov atď.

Za každý príspevok Vám vopred ďakujeme.

Možnosti prispievania v prospech občianskeho združenia

V kalendárnom roku 2017 je možné podporiť OZ „Umením za harmóniu duše“ formou priamych darov ako aj so spomenutým poukázaním 2% dane za rok 2016 .
Základné údaje OZ:
Číslo účtu IBAN: SK5502000000003578054156
IČO: 42427860
Názov: UMENÍM ZA HARMÓNIU DUŠE
Adresa sídla: Komenského 2, 943 01 Štúrovo