• Call : 00421 36 751 1130

Rada školy pri ZUŠ F. Liszta – volebné obdobie 2016-2020

1. Mgr. Ján Oravec – za zriaďovateľa
2. František Šimon – za zriaďovateľa
3. Mgr. Judita Večerková – za zriaďovateľa
4. Ing. László Fekete – za zriaďovateľa
5. Kornélia Stellár – za rodičov
6. Ing. Monika Vajda – za rodičov
7. Zoltán Janicsek – za rodičov
8. Andrea Dániel – za rodičov
9. Mgr. Anna Kaplánová – za pedag. zamestnancov
10. Mgr. Stella Bartman DiS.art– za pedag. zamestnancov
11. Zuzana Valentová – za pedag. zamestnancov