• Call : 00421 36 751 1130
hour

Termín talentových skúšok:

 • 7-8. jún 2018 v čase od 14,00 h. do 17,00 h. do všetkých odborov
 • Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole vo formáte docx: zusfl.sk/zus.docx
 • Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole vo formáte pdf: zusfl.sk/zus.pdf
 • Školné podľa VZN mesta Štúrovo: Školné
pimb

Hudobný odbor

1 – 2 ľudové alebo jednoduché dets. piesne (zaspievať) intonácia podľa klavíra rytmus (rytmické cvičenia – opakovanie po učiteľovi)

Prihliada sa na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

Výtvarný odbor

Posudzuje sa vizuálna pamäť a komunikácia, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

Tanečný odbor

Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová aj verbálna pamäť, hlasový potenciál a tanečná improvizácia.

Literárno – dramatický odbor

Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady:

 • artikulácia
 • plynulé čítanie neznámeho textu
 • orientácia v priestore
 • hudobné a rytmické danosti
 • improvizačné schopnosti

 

 

 

 

[/dt_sc_fancy_ul]
doc

K prijímacím skúškam je potrebné priniesť rodné číslo dieťaťa!

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené dňa 15. júna 2016  na informačnej tabuli  školy a na webovej stránke.

UPOZORNENIE! Upozorňujeme rodičov prijatých žiakov, že v dňoch 20. až 24. júna 2016 je potrebné vyzdvihnúť si na sekretariáte školy rozhodnutie o prijatí a zaradení žiaka na štúdium a šek na zaplatenie príspevku na štúdium, v čase od 9,00 do 12,00 h. a od 13,00 do 16,30 h.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Štúrovo č. 10/2015  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Štúrovo, príspevok v základnej umeleckej škole je určený nasledovne:

na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:

$88 €

 • pre individuálne vyučovani
 • Splatný polročne

$66 €

 • skupinové
  vyučovanie
 • Splatný polročne

$55 €

 • prípravné
  štúdium
 • Splatný polročne

$1530 €

 • štúdium pre zamestnaných dospelých
 • Splatný polročne
 • telefon 00421367511130
 • e-mail: zusfliszta@gmail.com
 • Úradné hodiny: Pondelok-Piatok: 9:00-12:00- a 13:00-16:30

e-mail:

[contact-form-7 id=”5478″ title=”kontaktform-sk”]