• Call : 00421 36 751 1130

Az iskola zeneszaka megalakulása óta biztosítja a színvonalas hangszeroktatást. A pedagógusok egyéni oktatás keretében foglalkoznak a tanulókkal, akik a következő hangszereket választhatják: hegedű, gitár, furulya, fuvola, trombita, klarinét, szaxafon, zongora, szintetizátor, harmonika, ütős hangszerek, hárfa, ének. Pedagógusaink és növendékeink magas színvonalú munkáját tükrözik a nyilános iskolai hangversenyek, a végzős növendékek záróhangversenyei és a tanári hangversenyek, melyeket nemcsak a diákok szülei tartanak nagyra, de városunk és régiónk kultúrát szerető lakosai is elismeréssel fogadnak..

Jelenleg a zeneszakon közel 250 diák tanulja a hangszerjáték alapjait.

A hangszeres előkészítő osztályokban kisebb csoportokban tanulnak az apró növendékek.

A zeneszak legtehetségesebb tanulói, akik sikeres felvételt nyertek zeneművészeti szakközépiskolába, szívesen visszajárnak iskolánkba, ösztönözve ezzel pedagógusaink további munkáját, hogy egy-egy hangverseny keretében megmutathassák fejlődő tudásukat mindnyájunk közös örömére.

Vonós és húros hangszerek

Hegedűoktatás 1959-től, az iskola megalakulása óta folyik intézményünkben. Az első hegedűtanár Habiger Miroslav, az iskola igazgatója volt. A 60-as években bővült a szak, új hegedűosztályok nyíltak Ádler Andrej és Baroš József közreműködésével. A végzős diákok közül többen az oktatók példáját követve a zenepedagógus pályáját választották. Így például Janošovič Erika a mai napig iskolánk pedagógusa 1980-tól a Kisbojtár néptáncegyüttes zenekari hátterét is zenésznövendékeink biztosították Janošovič Erika vezetésével. A kiszenekar a későbbiekben TÜCSÖK néven vált közismertté.

Természetesen a legrátermettebb diákoknak lehetőségük nyílik az alapos felkészülésre, hogy tanulmányaikat konzervatóriumban, esetleg más művészeti irányzatú szakközépiskolában folytathassák.

A gitároktatás területén 1991–ben pozitív változás állt be. Igaz, más tanszakok pedagógusai (főleg hegedű) ezidáig is besegítettek, de Pásztor János, iskolánk volt diákja személyében szakképzett pedagógus kezdte meg pályafutását iskolánkban.

Az első jelentősebb sikerek (nyilvános szereplések, versenyeredmények, nemzetközi gitárfesztivál Lengyelországban) pozitív hatással voltak a gitárosztály létszámának növekedésére is. Jelenleg két teljes, és két részmunkaidős pedagógus foglalkozik tanulóinkkal. Az oktatás színvonaláról árulkodnak a hazai és külföldi versenyeredmnények (Nyitra, Pozsony, Giraltovce, Tatabánya, Olaszország …), ahonnan diákjaink többször aranysávos besorolással illetve abszolút győztesként tértek haza.

Immár 2010-től saját szervezésű gitárversennyel (Luigi Legnani emlékverseny) is büszkélkedhet iskolánk, mely nemzetközivé nőtte ki magát, és melyen évente több mint 20 iskola közel 60 diákja méretteti meg magát a nemzetközi zsűri előtt.

Billentyűs hangszerek

A zongora a legrégebben oktatott hangszerek között szerepel iskolánk történetében. A tagozat töretlenül fejlődik több mint fél évszázada. A népszerűségi listát a zongora és a harmonika vezeti, de napjainkban sokan választják a szintetizátort is. Diákjaink örömüket lelik az egyéni játékban, de szívesen játszanak négykezest is, harmonikásaink pedig egyre jobban megkedvelik a csoportos fellépéseket (duó, kvartett, kamarajáték).

Közkedveltek az iskolai hangversenyek és a negyedévenként megtartott osztálykoncertek, ahol a szülők előtt szerepelhetnek diákjaink, és bemutathatják tudásukat. A tagozat diákjai sikeresen szerepelnek iskolai hangversenyeken, kulturális rendezvényeken, kiállítás – megnyitókon városunkban és a régió más településein.

Pedagógusaink évente több jelentős versenyre is felkészítik diákjaikat. Példaként említhetjük a Dezider Kardoš emlékversenyt, a M. Schneider – Trnavský zongoraversenyt Nagyszombatban vagy az Eugen Suchoň zongoraversenyt Pozsonyban. Tanítványaink több alkalommal sikeresen szerepeltek a „Nyitrai lant“ elnevezésű zongoraversenyen is.

Iskolánk több nevelőhangversenyt szervez óvodáskorú és kisiskolás gyermekek részére, amelyekbe természetesen a billentyűs tagozat diákjai is bekapcsolódnak tanáraik vezetésével. Kétévenként kerül megrendezésre a zongoristák számára szervezett „Miniature Musicale“ verseny, ahol ezidáig iskolánk zongoristái egymás között versenghettek az elsőbbségért. 2014-től a verseny regionálissá nőtte ki magát, sőt nemzetközi színezetet nyert, hiszen a dél-szlovákiai művészeti alapiskolák diákjai mellett Magyarország szomszédos régióiból is érkeznek versenyzők.

A tanszak pedagógusainak munkáját dicséri, hogy több diákunk folytatta jól megalapozott tanulmányait konzervatóriumban, pedagógiai vagy zenei irányultságú főiskolán.

Fúvós és ütős hangszerek

A fúvós tanszak alapítása Kovács Flórián nevéhez kapcsolódik, aki 1961-ben kezdte meg működését iskolánkban. A kitartó munka eredménye a későbbiekben egy iskolai fúvószenekar megalakulásában mutatkozott meg. Ekkor már különböző versenyeken, fesztiválokon is képviselhették a tanulók iskolánkat. Az évek során egyre bővült a választható hangszerek skálája. Jelenleg a következő fúvós hangszereken folyik az oktatás: szoprán-, alt- és basszusfurulya, fuvola, trombita, klarinét és szaxafon.

A pedagógusok és diákok számára sokat jelentenek a különböző szemináriumok, szakmai továbbképzések /mesterkurzusok/ sokszor elismert művészek, szaktanárok részvételével. A tanulók tanáraik segítségével továbbra is sikeresen kapcsolódnak be a különböző regionális, országos és nemzetközi versenyekbe. Iskolánk karácsonyi hangversenye már hagyományá vált Párkányban. Itt fúvósaink főleg kamarazenével mutatkoznak be a legváltozatosabb felállásban /furulyások, klarinétosok, trombitások, fuvolások.

Zeneiskolánk legújabb részlege az ütős hangszerek osztálya. A 2005/2006-os iskolaévben kezdte meg működését. Ez a szak is népszerűnek bizonyult, főleg a fiúk körében. Ma már hangversenyeink elképzelhetetlenek az ő közreműködésük nélkül. Iskolánk új hangszerek beszerzésével igyekszik biztosítani a színvonalas oktatás feltételeit. Az utóbbi néhány évben új elektromos és klasszikus dobfelszereléssel, egy marimbával és néhány xilofonnal is bővült az osztály hangszerparkja.

Zeneelmélet

A hangszeres játék és az ének elsajátításának alapfeltétele a zeneelméleti oktatás, melynek egyik fő feladata megalapozni és elmélyíteni a diákok esztétikai érzékét és a zeneművészet iránti érdeklődését.

A pedagógusok segítenek fejleszteni a diákok muzikalitását, a spontán és tudatos zenei megnyilvánulást. A tanórák keretén belül a diákok játékos formában sajátítják el a kottaolvasás alapjait. Az elsajátított tudást tovább fejleszthetik a hangszeres játéknál és az énektanulásnál is. A zenehallgatás alkalmával a diákok megismerkednek az egyes zenei korszakokkal, a kezdetleges, egyszerű zenétől egészen az összetett szimfonikus művekig. . Betekintést nyernek egyes zeneszerzők életébe és munkásságába, megismerkednek a korabeli hangszerekkel és az egyes zenei korszakok művészetével is.

Iskolánk diákjai 1999-től rendszeresen bekapcsolódnak a „Hnúšťanský akord“ zeneelméleti versenybe. Az utóbbi években a kerületi forduilók sikeres szereplői. Tanulóink körében egyre népszerűbbek azok a játékos tematikus zeneelméleti vetélkedők, melyeket pedagógusaink nagy zeneszerzők évfordulóihoz igazítanak.

Ének

A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola ének tanszaka több éves figyelemre méltó tevékenységet tudhat maga mögött. A kitartó munka meghozta gyümölcsét, hiszen egyre többen választják az éneket fő tárgyként, napjainkra pedig a karéneklés is vonzóvá vált diákjaink körében. Jelenleg is és a múltban is számos tanulót készítettek fel pedagógusaink a különböző középiskolai /konzervatóriumi/ és főiskolai, egyetemi továbbtanulásra.

Tanulóink a szakszerű hangképzés mellett betekintést nyernek a zene különböző műfajaiba. A népdalok mellett neves zeneszerzők műveivel, musical, operett- és operarészletekkel is megismerkedhetnek az órákon.

Diákjainknak lehetőségük van az iskola immár ötödik éve működő gyermekkarában is kamatoztatni tudásukat. A PRIMULA nevet viselő kórus karnagya Hanza Rolanda. A szakszerű vezetésnek köszönhetően az énekkar sikert sikerre halmoz, a Csengő énekszó és a Mládež spieva versenyek sikeres résztvevője. Ifjú énekeseink számos rendezvény állandó szereplői. Meg kell említeni a hagyományos karácsonyi hangversenyt, a Párkányi zenei napokat, a környékbeli települések rendezvényeit, a nevelői hangversenyeket, az iskolai és osztálykoncerteket. Szólóénekeseink a különböző népdal- és énekversenyekre is rendszeresen beneveznek.

A tanszak pedagógusainak célja, hogy növendékeikkel megszerettessék a zenét, hogy kedvüket leljék a közös éneklésben is. Reményeik szerint ezzel elérik, hogy a mai felgyorsult világban kikapcsolódást nyújtson számukra az éneklés és a muzsika.

Tánc

Az 1996/97-es tanévaben induló táncszak iskolánk legfiatalabb tanszakai közé tartozik. Fennállásának rövid ideje alatt 9 pedagógus váltotta egymást, mely minden bizonnyal negatívan befolyásolta az oktatás folytonosságát. Jelenleg szakképzett tánctanár oktatja a közel 30 diákot, akiknek lehetőségük van elsajátítani a klasszikus tánc alapjait. Az iskolai rendezvényekre, koncertekre készített koreográfiákban természetesen építenek a néptánc és a különböző modern táncok elemeire is.

A tánc személyiséget, közösséget formál. Nagy öröm szülő és pedagógus számára egyaránt gyermekeink botladozását figyelni az első években, aztán követni fejlődésüket. Ám a legnagyobb megelégedés akkor tölti el szívünket, mikor mosolygó szemeket, boldog arcokat látunk a színpadon vagy éppen egy táncóra végeztével.

Célunk, hogy a gyermek önfeledt kikapcsolódást, örömet leljen a mozgásban, táncban.

Drámatagozat

A drámaszak iskolánk legfiatalabb tanszaka, 2002-től működik. A növendékek magyar és szlovák tagozaton is elsajátithatják a színjátszás, a vers- és prózamondás fortélyait

Tanulóink csoportokban és egyénileg is dolgoznak. Az elméleti és praktikus tudás megszerzése mellett az évek során megtanulják, hogyan lehet a színpadi előadás illetve más nyilvános szereplés során fellépő izgalmat, szorongást kellőképpen csökkenteni, esetleg végképp leküzdeni. Az elsajátított tudást, a megszerzett kommunikációs készséget végzős tanulóink széles körben kamatoztathatják. Kellőképpen felkészülnek azokra a hivatásokra is , amelyek megkövetelik a mindenki számára érthető beszédet és az igényes kifejezésmódot.

A drámatagozat növendékei aktívan hozzájárulnak az iskolai rendezvények színvonalának emeléséhez bemondó – és előadókészségükkel. Gyakran képviselik iskolánkat különböző vers – és prózamondó versenyeken, színjátszófesztiválokon, ahol szép sikereket érnek el.

Képzőművészet

A Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola képzőművészet tanszaka az 1966/67–es tanévben jött létre Simonyi Lajos vezetésével. Lajos bácsi 30 tanulót tanított 2 csoportban. A kezdeti sikerek óta a tanszak fejlődése a mai napig töretlen. A 70-es évektől a tanulók létszáma folyamatosan emelkedett, ennélfogva a pedagógusok száma is nőtt. Jelenleg 3 teljes állású és 2 részmunkaidős kolléga oktat közel 200 tanulót. Az utóbbi néhány évben a tanszak felszereltsége is sokat változott. Megfelelő programmal szereltük fel számítógépeinket, hogy diákjaink a számítógépes grafikával is megismerkedhessenek. A modellezők örömére üzembe helyeztünk egy égetőkemencét és egy elektromos fazekaskorongot, mely utóbbival főleg a nyári képzőművészeti tábor keretében dolgozhatnak növendékeink. Könyvtárbővítésre is sor került, így még könnyebbé vált a művészettörténet oktatása illetve a felkészülés a felvételi vizsgákra.

A pedagógusok oktató – nevelő munkájának legfontosabb célkitűzései: a tanulók kreatív alkotókészségének, esztétikai érzékenységének fejlesztése, az önmegvalósításra való törekvés, a személyiség sokoldalú fejlesztése. Fontos, hogy az alkotás örömének élménye diákjaink életének szerves része maradjon az iskolánkban töltött évek után is.

Tanulóink rendszeresen bekapcsolódnak a legkülönfélébb helyi, regionális, országos és nemzetközi képzőművészeti versenyekbe (Štúrovská paleta, Pueri Fabri, Világűr gyermekszemmel, Ister-Granium regionális verseny …), de lehetőségük nyílik a nyilvánosság előtti bemutatkozásra za iskolánk szervezte kiállításokon is. Végzős diákjaink évek óta a Barta Gyula Galériában állíthatják ki a legváltozatosabb technikákkal készült vizsgadarabjaikat.