• Call : 00421 36 751 1130

Na základe pravidiel vydaných MŠ SR pre školy platných od 3. mája 2021 platia pre zamestnancov, žiakov
a rodičov nasledovné podmienky:

- Žiaci bez testu
- Rodičia bez testu s podmienkou vyhlásenia o bezinfekčnosti
- Zamestnanci školy bez testu s podmienkou vyhlásenia o bezinfekčnosti.

Potrebné doklady sú k dispozícii na stiahnutie tu:

Hírek

Page 1 of 76