• Call : 00421 36 751 1130

Kivonat a „Művészettel a lelki harmóniáért” polgári társulás alapszabályzatából

A polgári társulás céljai közt szerepel:
– támogatni a Liszt F. Művészeti Alapiskola diákjainak művészi fejlődését és kreativitását
– segíteni a bekapcsolódást városunk és régiónk kulturális életébe
– népszerűsíteni a különféle művészeti ágakat
– bekapcsolódni művészi projektek és kulturális rendezvények szervezésébe a szélesebb nyilvánosság részére is

A polgári társulás fő tevékenységi köre:
– kulturális értékek terjesztése, népszerűsítése, társadalmi és kulturális események szervezése (hangversenyek, kiállítások, klubrendezvények, előadások, szemináriumok, szakmai
találkozók, …)
– a művészeti alapiskola pedagógusainak támogatása órán kívüli tevékenységek szervezésében: zenei és képzőművészeti táborok, színi- és zenés előadások, galériák látogatása, az iskolában
működő érdekkörök, zenekarok támogatása
– együttműködés az iskola vezetőségével a színvonalas oktató-nevelő munka biztosítása érdekében (bizonyos, jóváhagyott esetekben anyagilag támogatni taneszközök, hangszerek vásárlását,
hangszerek javítását … )
– hazai és külföldi baráti iskolákkal való kapcsolattartás támogatása
– bekapcsolódás különböző projektekbe, ezek megvalósítása
– saját publikációs tevékenység folytatása (információs lapok, biltének, stb.)
– kedvező gazdasági feltételek megteremtése a polgári társulás munkájához (adományok, pályázatok, 2% az adóból, …)
– önálló gazdasági tevékenység működtetése