• Call : 00421 36 751 1130

Pedagogický zbor v šk.r. 2019/2020

Hudobný odbor

Mgr. Andrea Áronová – bicie nástroje
Mgr. Andrea Baranovics DiS.art – akordeón, klavír
Mgr. Stella Bartman DiS.art – priečna flauta, zobcová flauta, keyboard
Mgr. art. Roland Cucor – klavír
Mgr. Eva Cucorová – korepetícia, klavír, keyboard, hud. náuka
Mgr. Silvia Dekická – spev, hudobná náuka
Anna Dobsonyová DiS.art – gitara
Zuzana Gyarmatiová DiS.art – klavír
Dagmar Járková Dis.art – klavír, korepetícia
Bc. Kissová Flóra DiS.art. – husle
Mgr. Danišová Alica, DiS. art. – husle
Bc. Andrea Letrichová – spev, hudobná náuka
Mgr. Iveta Molnárová – hud. náuka, klavír
Mgr. Miklós Moncz – gitara
Mgr. Karla Nemes – spev
Mgr. Ján Pásztor DiS.art – gitara, riaditeľ školy
Bc. Ádám Pásztor – gitara
Mgr. Klaudia Szabóová, PhD. – harfa
Bc. Gabriela Viziová – zobcová flauta, altová flauta, trúbka, saxofón, lesný roh
Miloš Zsibrita DiS.art. – gitara

Výtvarný odbor

Mgr. Róbert Baranovics
Mgr. Zuzana Faragó
Mgr. Anna Kaplánová

Tanečný odbor
Bernáth Tóth Enikő

Literárno-dramatický odbor

Mgr. Klaudia Szabóová, PhD. – dramatické oddelenie
Mgr. art. Štefan Lengyel – dramatické oddelenie