• Call : 00421 36 751 1130

Podľa uznesenia plenárnej schôdze SRRZ – RZ pri ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove bol schválený rodičovský príspevok na školský rok 2022 / 2023 v sume 16,- € za jednu rodinu (bez ohľadu na počet súrodencov a odborov). Sumu prosíme uhradiť do 31. októbra 2022.