• Call : 00421 36 751 1130
03jún
2019
0

Levický hudobný festival 2019


Dňa 15. mája 2019 sa naši žiaci zúčastnili V. ročníka súťaže Levický hudobný festival. Tento rok sa tu stretlo 74 súťažiacich z 15 ZUŠ. Z našej školy sa žiaci N. Drubits, N. Szajka, F. Ondró z triedy Mgr. S. Bartman DiS.art., R. Sulczi z triedy Mgr. K. Nemes, P. Csóka, M. Nemes, D. Kelecsényi z triedy Bc. G. Viziovej a V. Uzsáková z triedy Z. Gyarmatiovej DiS.art. umiestnili v striebornom pásme. Na klavíri žiakov doprevádzala D. Járková DiS.art. Všetkým srdečne blahoželáme!