• Call : 00421 36 751 1130
11Jul
2017
0

Tábor 2017


Na približne 40 účastníkov nášho hudobného a výtvarného tábora čakal aj tento rok bohatý program. Hlavnou témou hudobníkov bolo zachovávanie tradícií: ľudová hudba, ľudový tanec, ľudové nástroje. Tieto aktivity im boli nielen predvedené, ale mohli si ich sami vyskúšať ( výroba nástrojov, ľud. tanec, ľud. hry). Výtvarníci sa zdokonaľovali v technike maľby na sklo, v krajinomaľbe, ale veľmi obľúbenou sa stala aj práca s kožou. Posledný deň patril spoločnému výletu do Skanzenu v Szentendre. Cieľom bolo oboznámiť sa s ľudovou architektúrou a životným štýlom (18.-20. st.).